Winkelwagen 0
€ 0,00
Privacyverklaring

[1 januari 2022]
Uw privacy is voor de Energiebon Hof van Twente van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. 
 • Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

De Energiebon Hof van Twente is een initiatief vanuit de gemeente Hof van Twente. Hof van Twente is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Energiebon Hof van Twente allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@energiebonhofvantwente.nl

Uw Energiebon Hof van Twente

De Energiebon Hof van Twente is enkel en alleen gekoppeld aan uw adres door middel van een unieke code. 

Online webshop bestelling

Wanneer u via de online webshop producten en/of diensten afneemt dient u uw persoonsgegevens te noteren samen met uw unieke code die op De Energiebon Hof van Twente staat vermeld. Deze persoonsgegevens worden enkel en alleen gebruikt om u persoonlijk te benaderen voor de afgenomen goederen en/of diensten. De volgende persoonsgegevens zullen gevraagd worden:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Lokale bouwmarkten

U kunt ook uw bon ter plaatse inleveren bij een van de vijf bedrijven. De gegevens die dan opgeslagen worden zijn de unieke code en het gekoppelde woonadres. Op deze wijze weten wij welke bon wel of niet reeds is ingeleverd om fraude te voorkomen.

Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot en met het einde van deze campagne (voorlopige datum, 31 maart 2022)

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens indien nodig met de volgende partijen, welke deze gebruiken voor het opvolgen van service gerelateerde acties:

 • De bedrijven
  • Probin Goor
  • Hubo Goor
  • Karwei Goor
  • Ten dam Delden
  • Welkoop Markelo
 • Subverwerkers 
  • NLVK
  • Drukkerij van Marle
  • NLVK Digitaal

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer De Energiebon Hof van Twente wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens op https://www.energiebonhofvantwente.nl/contact.

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@energiebonhofvantwente.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.